Przypomnienie

Dzisiaj Dzień Ojca. W Polsce święto to obchodzone jest od 23 czerwca 1965 r. Ojciec podobnie jak matka spełnia ważną rolę w rodzinie. Dla swojej córki ojciec jest wzorem mężczyzny. Cechy osobowości ojca takie jak: odwaga, siłą charakteru, odpowiedzialność, cierpliwość, sprawiedliwość, opiekuńczość, autorytet oraz jego stosunek do matki kształtują wyobrażenie córki o mężczyźnie, jego pozycji w rodzinie i społeczeństwie. Zadaniem ojca jest odpowiednie przygotowanie dziecka na trudy życia oraz pomoc w dokonywaniu samodzielnych wyborów. Ojciec uczy dzieci poszanowania godności kobiety. Kształtuje u dziecka potrzebę osiągnięć, często wymaga od niego samodzielności. Pozytywny kontakt między ojcem a dzieckiem ma bardzo duży wpływ na rozwój umysłowy dziecka. Z drugiej strony nadmierna surowość ojca, przesadna kontrola wpływa na obniżenie poziomu osiągnięć szkolnych dzieci. Brak ojca w rodzinie, czy też jego niedojrzałość w pełnieniu funkcji ojcowskich ma duży wpływ na niewłaściwe zachowanie społeczne dzieci prowadzące nieraz do zachowań przestępczych. W odczuciu społecznym wciąż ojciec pozostaje nadal głównym żywicielem rodziny. Wynika to z racji wyższych zarobków osiąganych przez mężczyznę. Obecność jego w wychowaniu dziecka jest tak samo niezbędna, jak i matki.